K migrácii do T2S o krok bližšie

(Vytvorené: 15.05.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

Vo februári t. r. sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny manažérov projektu TARGET2-Securities (T2S) z jednotlivých európskych centrálnych depozitárov a centrálnych bánk (T2S Project Managers Group, PMG), ktorého výstupom bolo určenie konkrétneho termínu migrácie NCDCP do systému T2S. Podľa tohto záveru má NCDCP prejsť na platformu T2S počas víkendu 28. – 29. októbra 2017, ktorý nasleduje v rámci stabilizačnej fázy po skončení 5. (finálnej) migračnej vlny tohto projektu.

Vo februári t. r. sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny manažérov projektu TARGET2-Securities (T2S) z jednotlivých európskych centrálnych depozitárov a centrálnych bánk (T2S Project Managers Group, PMG), ktorého výstupom bolo určenie konkrétneho termínu migrácie NCDCP do systému T2S. Podľa tohto záveru má NCDCP prejsť na platformu T2S počas víkendu 28. – 29. októbra 2017, ktorý nasleduje v rámci stabilizačnej fázy po skončení 5. (finálnej) migračnej vlny tohto projektu.

V súčasnosti prebieha príprava  príslušnej dokumentácie pre zabezpečenie migrácie  NCDCP do systému T2S v určenom termíne. Obdobie do plánovaného termínu migrácie NCDCP naplní o. i. aj testovaním všetkých systémových funkcionalít, vrátane testovania s členmi centrálneho depozitára, a detailizáciou migračného scenára. NCDCP plnohodnotne participuje na práci príslušných výborov a skupín Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci projektu T2S a koordinuje s nimi svoju prípravu na migráciu. Potvrdením technickej a personálnej pripravenosti NCDCP je aj vystavený certifikát Eurosystému ECB o úspešnom vykonaní tzv. certifikačných testov T2S.

Za prejav silnej dôvery považujeme ponuku nadnárodnej finančnej spoločnosti Clearstream, súčasťou ktorej je aj  najväčší európsky centrálny depozitár, poskytovať odbornú a technickú podporu pri príprave NCDCP na migráciu do T2S.