Ďalší členovia a emisie

(Vytvorené: 30.05.2017 10:25, Zdroj: NCDCP)

Výsledkom marketingových a komunikačných aktivít Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) je ďalšie rozšírenie portfólia jeho členov. K spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., a OTP Banke Slovensko, a.s., pribudol ďalší nebankový subjekt JELLYFISH o.c.p., a.s. (ide o dlhoročného hráča na slovenskom kapitálovom trhu donedávna známeho pod obchodným menom RM – S Market, o.c.p., a.s.) a významná medzinárodná banka Raiffeisen Bank International AG.

S cieľom získať nových členov NCDCP pokračuje vo svojom snažení a súvisiacich aktivitách, a rokovania s ďalšími potencionálnymi kandidátmi na členstvo v našom centrálnom depozitári intenzívne prebiehajú. Aktuálny zoznam členov NCDCP nájdete tu.

Obchodné aktivity NCDCP priniesli aj úspešné registrácie tridsiatich dvoch zoznamov akcionárov, vedených pre dvadsať sedem emitentov listinných akcií na meno, a jedenásť emisií zaknihovaných cenných papierov, čo predstavuje celkový objem 318 mil. EUR (stav k 30. máju 2017). V rámci týchto obchodných výsledkov má osobitný referenčný význam emisia kmeňových akcií našej sesterskej spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s., v menovitej hodnote 117,1 mil. EUR, a emisia dlhopisov OTP Banky Slovensko, a.s., v menovitej hodnote 65,0 mil. EUR.

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v NCDCP a prehľad emitentov, ktorí majú zoznam akcionárov – majiteľov listinných akcií na meno - vedený v NCDCP, v rozsahu informácií, aký umožňuje zákon o cenných papierov, nájdete tu.