Poradný výbor v príprave

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

NCDCP pripravuje v súlade so svojím prevádzkovým poriadkom prvé zasadnutie poradného výboru, odborného poradného orgánu, v ktorom budú mať svoje zastúpenie NCDCP, jeho členovia a v ktorom tiež môžu byť zastúpení Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky i stavovské asociácie finančných inštitúcií.

Prvé zasadnutie Poradného výboru NCDCP, plánované na 22. novembra 2016, bude mimoriadne tým, že bude spojené so stretnutím zástupcov relevantných účastníkov kapitálového trhu, t. j. bánk a obchodníkov s cennými papiermi, ktorých chceme informovať o aktuálnom dianí v NCDCP, o. i. o stave projektu prepojenia nového centrálneho depozitára s burzovým systémom, migrácii NCDCP do systému T2S a pripravovaných zmenách cenníka NCDCP.

Bližšie detaily týkajúce sa organizácie a programu stretnutia obsahujú pozvánky, ktoré boli distribuované začiatkom októbra.