NCDCP súčasťou ESMA

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., sa 5. októbra 2016 pripojil do zoznamu členských krajín Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 98/26/EC z 19.5.1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov.

ESMA je nezávislý orgán EÚ, ktorého úlohou je prispievať k zachovaniu stability finančného systému Európskej únie vytváraním podmienok pre ochranu investorov a podporou stabilných a efektívnych finančných trhov.

Aktualizovaný prehľad členských krajín a členov ESMA nájdete tu.