NCDCP je prepojený s burzovým systémom

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

Na základe zmluvy o podávaní príkazov, ktorú NCDCP uzatvoril s Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) v apríli t. r., BCPB prispôsobila svoj informačný systém novým podmienkam vyplývajúcim z existencie nového centrálneho depozitára.

Po jeho otestovaní, na ktorom s BCPB participovali NCDCP, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a členovia BCPB, a po vzájomne koordinovanej úprave prevádzkových poriadkov centrálnych depozitárov a Burzových pravidiel BCPB, je NCDCP pripravený spracovávať  príkazy zaslané zo strany BCPB. Národná banka Slovenska vo svojom rozhodnutí z 10. novembra 2016 po vykonanom preverení prepojenia informačných systémov NCDCP a BCPB konštatovala, že NCDCP je oprávnený vykonávať činnosť zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi.

Systémové prepojenie subjektov infraštruktúry slovenského kapitálového trhu spolu s otvorením držiteľského účtu NCDCP v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., 6. októbra 2016, vytvorili predpoklady pre posilnenie pozície NCDCP ako investorského depozitára, a pre NCDCP znamenajú aj možnosť zabezpečovať vyrovnanie operácií s cennými papiermi zrealizovaných prostredníctvom BCPB. Detailnejšie info tu.