Na ceste k T2S

(Vytvorené: 05.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

Podpisom Rámcovej zmluvy T2S guvernérom Národnej banky Slovenska 17. mája 2016 sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. oficiálne stal v poradí 24. členom prestížnej európskej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov, ktorých cieľom je migrácia do medzinárodného systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi TARGET2-Securities (T2S).

Septembrové zasadnutie Riadiaceho výboru (CSG) T2S vo Frankfurte nad Mohanom konštatovalo, že NCDCP je personálne i technicky pripravený na migráciu do T2S. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade NCDCP ako novej inštitúcie ide o relatívne malú databázu spravovaných údajov, ktoré majú byť predmetom migrácie, ich preklopenie do prostredia T2S by malo byť rýchle a len s minimálnym rizikom. Presný termín migrácie bude stanovený v nadväznosti na ďalšie rozhodnutia príslušných riadiacich stupňov T2S.

Aktuálne spoločne s partnerskými európskymi centrálnymi depozitármi intenzívne hľadáme optimálne riešenie pokiaľ ide o termín a model migrácie do T2S, aj vzhľadom na skutočnosť, že v prípade migrácie NCDCP ide špecifickú situáciu, ktorú doteraz v rámci Projektu T2S nebolo potrebné riešiť. V rámci lokálneho trhu v súčinnosti s ďalšími subjektmi infraštruktúry riešime najvhodnejšiu formu prepojenia s účastníkmi trhu počas prechodného obdobia do okamihu migrácie do T2S.