Informácie o NCDCP aj na konferencii Sibos v Ženeve

(Vytvorené: 11.11.2016 15:15, Zdroj: NCDCP)

NCDCP ako nový subjekt infraštruktúry aj v rámci medzinárodného finančného trhu sa predstavil účastníkom prestížnej konferencie Sibos 2016, ktorú organizovala spoločnosť SWIFT a ktorá sa konala v dňoch 26. - 27. septembra 2016 v Ženeve, a to prostredníctvom článku publikovaného v odbornom magazíne „MI Forum“ vydanom pri tejto príležitosti.

Obsahom článku je rozhovor s Ľuborom Jenisom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom NCDCP, v ktorom predstavuje nový slovenský centrálny depozitár a jeho hlavné zámery.

Vzhľadom na fakt, že predmetný bulletin sa dostáva do rúk približne osem tisíc návštevníkov sprievodného veľtrhu, ktorými sú finanční experti a top manažéri zastupujúci globálnu finančnú komunitu, pre NCDCP je táto forma prezentácie významnou cezhraničnou bránou otvárajúcou nové možnosti komunikácie a partnerstva.

Link na magazín MI Forum v elektronickej forme nájdete na webovej stránke SWIFT tu