Vznikol nový centrálny depozitár, naplno má fungovať budúci rok

(Vytvorené: 06.11.2014 12:40, Zdroj: TASR)

Depozitár bude fungovať na členskom princípe, pričom prinesie technickú podporu spracovania operácií na kapitálovom trhu.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Začiatkom novembra pridelením licencie Národnou bankou Slovenska (NBS) vznikol nový Národný centrálny depozitár cenných papierov (NCDCP).

Ide o 100-% dcérsku spoločnosť Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).

Depozitár bude fungovať na členskom princípe, pričom prinesie technickú podporu spracovania operácií na kapitálovom trhu. Pripravený má byť na situáciu liberalizovaného trhu od roku 2015, spustenie jeho riadnej činnosti sa očakáva práve v priebehu budúceho roka.

Ako dnes ďalej informovalo ministerstvo financií, NCDCP bol založený v súlade s novoprijatou Koncepciou rozvoja kapitálového trhu, ktorá predpokladá aktualizáciu inštitucionálnej podpory kapitálového trhu na Slovensku.

"Nový centrálny depozitár cenných papierov bude pevnou súčasťou infraštruktúrnej podpory kapitálového trhu. Kľúčovou výzvou je získanie pozície spoľahlivého a efektívneho partnera subjektov pôsobiacich na kapitálovom trhu v SR," zhodnotil predseda predstavenstva NCDCP Ľubor Jenis.

Prioritným cieľom rozvoja slovenského kapitálového trhu je podľa rezortu financií dosiahnuť úrovne kapitalizácie a likvidity porovnateľné s trhmi krajín V4, ako aj kvalitu infraštruktúry a štandardov služieb porovnateľnú s vyspelými trhovými ekonomikami.