Obchodníci s cennými papiermi sa stretli so zástupcami nového depozitára

(Vytvorené: 24.09.2015 09:24, Zdroj: hnonline.sk)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), zorganizoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi obchodníkov s cennými papiermi pôsobiacimi na slovenskom kapitálovom trhu, aby im predstavil svoje plány a súčasný stav v príprave ostrej prevádzky.

Na stretnutí, ktoré sa konalo s podporou Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, boli zástupcovia tohto sektora ako potenciálni klienti NCDCP informovaní o organizačno-technických predpokladoch jeho fungovania, o pripravovaných službách zohľadňujúcich stanovené legislatívne kritériá a požiadavky trhu, ako aj o prístupe k cenovej politike spoločnosti.

Stretnutie, ktoré nadviazalo na podobné podujatia v júni t.r., kedy sa nový depozitár predstavil bankám, sa zúčastnili aj zástupcovia Národnej banky Slovenska. Prítomných účastníkov stretnutia zaujímali najmä témy z oblasti systémového prepojenia a komunikácie pri vysporiadaní obchodov s cennými papiermi, bezpečnosti hardvérového riešenia a produktovo-cenovej stratégie.

Predseda predstavenstva NCDCP Ľubor Jenis na stretnutí zdôraznil snahu projektového tímu o efektívne nastavenie fungovania spoločnosti tak, aby bola schopná investovať do kvalitného produktového vybavenia a nastaviť motivujúco už spomínanú cenovú stratégiu.

Predseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róbert Kopál na záver stretnutia o.i. uviedol: „Verím, že vznik nového centrálneho depozitára spolu s realizáciou ostatných opatrení vládnej koncepcie, bude impulzom pre rozvoj slovenského kapitálového trhu a prinesie novú kvalitu v oblasti infraštruktúrnej podpory jeho účastníkov.“

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/obchodnici-s-cennymi-papiermi-sa-stretli-so-zastupcami-noveho-depozitara-920175