Obchod s cennými papiermi sa posunul o level vyššie

(Vytvorené: 30.11.2017 12:40, Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY)

V nadväznosti na odbornú výročnú konferenciu Kapitálový trh 2017 konanú v júni t. r., ktorej bol Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oficiálnym partnerom, denník HOSPODÁRSKE NOVINY (HN) uverejnil dňa 29.11.2017 vo svojej pravidelnej prílohe FIRMY & FINANCIE článok o dosiahnutých významných míľnikoch depozitára za uplynulý rok a jeho ďalších zámeroch.

Celý článok z HN s nadpisom "Obchod s cennými papiermi sa posunul o level vyššie", ktorý obsahuje aj vyjadrenia Ing. Ľubora Jenisa, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa NCDCP, je pripojený pod textom, alebo si ho môžete prečítať po kliknutí na tento link.