O výhodách jednoduchej spoločnosti na akcie ako novej forme podnikania

(Vytvorené: 28.09.2018 16:20, Zdroj: hnonline.sk)

Už viac než rok je možné na Slovensku zakladať jednoduché spoločnosti na akcie (JSA). Ide o výhodnú formu podnikania osobitne v jeho začiatkoch, čo prispieva k podpore startupových projektov. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ako jediná inštitúcia v SR registruje aj emisie akcií jednoduchých akcioviek. V súčasnom období má NCDCP zaregistrovaných už 42 emisií akcií takýchto spoločností.

Dnes už je jasné, že nový typ obchodnej spoločnosti priniesol o. i. pružnejšie rozhodovanie a silnejšie istoty pre investorov. O tom, aké ďalšie výhody má podnikanie formou JSA, a aké sú skúsenosti z jeho uplatňovania v praxi, napísal denník HOSPODÁRSKE NOVINY (HN) vo svojom printovom vydaní v pravidelnej prílohe FIRMY & FINANCIE dňa 26. septembra 2018.

Oba príspevky - článok s nadpisom „Nový typ akciovky môže zastabilizovať špičkových ľudí“rozhovor so zástupcom advokátskej kancelárie - z pera redaktorky Heleny Kokolovej, v ktorom sa spomína aj úloha NCDCP v procese zakladania jednoduchej spoločnosti na akcie, sú k dispozícii aj v elektronickej podobe na portáli HNonline.

Podrobné informácie pre záujemcov o podnikanie formou jednoduchej spoločnosti na akcie nájdete aj na našom webovom sídle v sekcii JSA | Podpora start-upov.