Na svete je nový centrálny depozitár cenných papierov

(Vytvorené: 06.11.2014 18:50, Zdroj: investujeme.sk)

Začiatkom novembra vznikol nový Národný centrálny depozitár cenných papierov. Jeho založenie je súčasťou vládnej koncepcie rozvoja kapitálového trhu. Cieľom je pozdvihnúť slovenský trh na úroveň porovnateľnú s krajinami V4.

Depozitár je dcérskou spoločnosťou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Licenciu mu udelila Národná banka Slovenska. Jeho úlohou je technická podpora spracovania operácií na kapitálovom trhu. Svoje funkcie začne naplno zastávať od začiatku budúceho roka.

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu, podľa ktorej bol depozitár vytvorený, ráta i s inštitucionálnou podporou kapitálového trhu na Slovensku.

"Nový centrálny depozitár cenných papierov bude pevnou súčasťou infraštruktúrnej podpory kapitálového trhu,“ uviedol predseda predstavenstva novej organizácie Ľubor Jenis.

Slovenský kapitálový trh by mal podľa rezortu financií dosiahnuť úrovne kapitalizácie a likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4, ako aj „kvalitu infraštruktúry a štandardov služieb porovnateľnú s vyspelými trhovými ekonomikami“.