Čo o nás píšu

 • Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

  (Vytvorené: 26.02.2020 14:25, Zdroj: teraz.sk)

  Tlačovú správu TASR o vytvorení jedného centrálneho depozitára cenných papierov na Slovensku, ktorá bola publikovaná 21. februára 2020, prevzali viaceré médiá.

 • O výhodách jednoduchej spoločnosti na akcie ako novej forme podnikania

  (Vytvorené: 28.09.2018 16:20, Zdroj: hnonline.sk)

  Už viac než rok je možné na Slovensku zakladať jednoduché spoločnosti na akcie (JSA). Ide o výhodnú formu podnikania osobitne v jeho začiatkoch, čo prispieva k podpore startupových projektov. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ako jediná inštitúcia v SR registruje aj emisie akcií jednoduchých akcioviek. V súčasnom období má NCDCP zaregistrovaných už 42 emisií akcií takýchto spoločností.

 • Obchod s cennými papiermi sa posunul o level vyššie

  (Vytvorené: 30.11.2017 12:40, Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY)

  V nadväznosti na odbornú výročnú konferenciu Kapitálový trh 2017 konanú v júni t. r., ktorej bol Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oficiálnym partnerom, denník HOSPODÁRSKE NOVINY (HN) uverejnil dňa 29.11.2017 vo svojej pravidelnej prílohe FIRMY & FINANCIE článok o dosiahnutých významných míľnikoch depozitára za uplynulý rok a jeho ďalších zámeroch.

 • Obchodovanie s akciami bude ľahšie

  (Vytvorené: 20.12.2016 10:00, Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), bol hlavným partnerom odbornej investorskej konferencie Kapitálový trh 2016, ktorá sa uskutočnila 9. júna 2016 v Bratislave. Predstavitelia NCDCP na nej zástupcom slovenského trhu oznámil oficiálne spustenie ostrej prevádzky. V dozvukoch spomínanej konferencie priniesol denník HOSPODÁRSKE NOVINY vo svojej špecializovanej prílohe Firmy & Finacie dňa 20.12.2016 článok o aktuálnom dianí v našom centrálnom depozitári obsahujúci aj zaujímavé postrehy a názory jeho prvých členov.

 • Sme vstupnou bránou pre financovanie firiem

  (Vytvorené: 24.06.2016 14:40, Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY)

  NCDCP bol hlavným partnerom výročnej konferencie Kapitálový trh 2016 uskutočnenej 9.6.2016 v Bratislave, na ktorej bolo zástupcom slovenského kapitálového trhu oznámené oficiálne spustenie ostrej prevádzky depozitára. V dozvukoch konferencie priniesol denník HOSPODÁRSKE NOVINY vo svojej špecializovanej prílohe Firmy & Finacie dňa 23. júna 2016 redakčný výstup v podobe rozhovoru s podpredsedom predstavenstva a riaditeľom divízie obchodu a prevádzky Andrejom Sinicynom o úlohe a poslaní centrálneho depozitára a jeho službách.