Čo o nás píšu

 • O výhodách jednoduchej spoločnosti na akcie ako novej forme podnikania

  (Vytvorené: 28.09.2018 16:20, Zdroj: NCDCP)

  Už viac než rok je možné na Slovensku zakladať jednoduché spoločnosti na akcie (JSA). Ide o výhodnú formu podnikania osobitne v jeho začiatkoch, čo prispieva k podpore startupových projektov. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ako jediná inštitúcia v SR registruje aj emisie akcií jednoduchých akcioviek. V súčasnom období má NCDCP zaregistrovaných už 42 emisií akcií takýchto spoločností.

 • Obchod s cennými papiermi sa posunul o level vyššie

  (Vytvorené: 30.11.2017 12:40, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na odbornú výročnú konferenciu Kapitálový trh 2017 konanú v júni t. r., ktorej bol Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oficiálnym partnerom, denník HOSPODÁRSKE NOVINY (HN) uverejnil dňa 29.11.2017 vo svojej pravidelnej prílohe FIRMY & FINANCIE článok o dosiahnutých významných míľnikoch depozitára za uplynulý rok a jeho ďalších zámeroch.

 • Obchodovanie s akciami bude ľahšie

  (Vytvorené: 20.12.2016 10:00, Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), bol hlavným partnerom odbornej investorskej konferencie Kapitálový trh 2016, ktorá sa uskutočnila 9. júna 2016 v Bratislave. Predstavitelia NCDCP na nej zástupcom slovenského trhu oznámil oficiálne spustenie ostrej prevádzky. V dozvukoch spomínanej konferencie priniesol denník HOSPODÁRSKE NOVINY vo svojej špecializovanej prílohe Firmy & Finacie dňa 20.12.2016 článok o aktuálnom dianí v našom centrálnom depozitári obsahujúci aj zaujímavé postrehy a názory jeho prvých členov.

 • Obchodníci s cennými papiermi sa stretli so zástupcami nového depozitára

  (Vytvorené: 24.09.2015 09:24, Zdroj: hnonline.sk)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), zorganizoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi obchodníkov s cennými papiermi pôsobiacimi na slovenskom kapitálovom trhu, aby im predstavil svoje plány a súčasný stav v príprave ostrej prevádzky.

 • Na svete je nový centrálny depozitár cenných papierov

  (Vytvorené: 06.11.2014 18:50, Zdroj: investujeme.sk)

  Začiatkom novembra vznikol nový Národný centrálny depozitár cenných papierov. Jeho založenie je súčasťou vládnej koncepcie rozvoja kapitálového trhu. Cieľom je pozdvihnúť slovenský trh na úroveň porovnateľnú s krajinami V4.