Poplatky za registráciu emisie akcií JSA

Registrácia emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) bude spoplatnená v súlade s aktuálne platným Cenníkom NCDCP (verzia účinná od 1.6.2018).

Konkrétnu výšku poplatku za registráciu emisie akcií JSA možno vypočítať po zadaní príslušných parametrov využitím webovej kalkulačky poplatkov pre majetkové ZCP.