Formuláre a zmluvy JSA

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné vzorové zmluvné dokumenty a formuláre používané pri registrácii emisie zaknihovaných akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA), všetky v tzv. interaktívnej forme.