Formuláre a zmluvy JSA

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné vzorové zmluvné dokumenty a formuláre používané pri registrácii emisie zaknihovaných akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA), všetky v tzv. interaktívnej forme, čo znamená, že ich môžete priamo na webe aj vyplniť.

Ďalšie inštrukcie a formuláre sú publikované v klientskej webovej zóne Môj Depozitár, kam je prístup umožnený po zadaní užívateľského mena a prihlasovacieho hesla, ktoré vám ako účastníkovi alebo klientovi NCDCP obratom na požiadanie pridelíme.  Žiadosť o povolenie prístupu do klientskej zóny môžete zaslať na emailovú adresu info@ncdcp.sk