Zmeny v emisiách v NCDCP

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oznamuje, že v období od začiatku roka 2019:

 • došlo k zrušeniu nasledovných v NCDCP registrovaných emisií zaknihovaných cenných papierov:       

  IČO

  Názov emitenta

  Druh CP

  ISIN

  Objem emisie v tis. EUR

  Dátum zrušenia

  31318916

  OTP Banka Slovensko, a. s.

  Dlhopis

  SK4120013889

  40 000,0

  27.03.2019

  31340822

  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

  Akcia

  SK1110004837

  365,1

  17.05.2019

  35763388

  Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

  Investičný certifikát

  SK5120000040

  5 000,0

  26.07.2019

  50786156

  AITS, a. s.

  Akcia JSA

  SK1110019504

  0,001

  19.09.2019

  35763388

  Across Private Investments, o.c.p., a.s.

  Investičný certifikát

  SK4000017232

  1 500,0

  03.08.2020

  50514580

  Across Funding, a.s.

  Dlhopis 1

  SK4120012147

  12 000,0

  10.12.2020

  50514580

  Across Funding, a.s.

  Dlhopis 3

  SK4120013129

  15 000,0

  10.12.2020

  50514580

  Across Funding, a.s.

  Dlhopis 4

  SK4120013368

  5 000,0

  10.12.2020

  50996568

  OTK, j.s.a. v likvidácii

  Akcia JSA

  SK1110019819

  1,00

  8.7.2021

  50514580

  Across Funding, a.s.,

  Dlhopis

  SK4120013541

  100,00

  9.7.2021   
 • nedošlo ku vzniku alebo zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou zaknihovaných cenných papierov.