Emisie

Zoznamy akcionárov

Tu nájdete aktuálny zoznam emitentov, ktorým NCDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, a aktuálny zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v NCDCP.

Zmeny v emisiách v NCDCP

Tu nájdete informácie o zmenách v emisiách cenných papierov registrovaných v NCDCP.

Informačná povinnosť

Tu nájdete informácie týkajúce sa emisií cenných papierov obchodovateľných na burzovom trhu aktualizované každý obchodný deň (informačná povinnosť centrálneho depozitára v súlade so zákonom o cenných papieroch).