Účet

Zriadenie účtu

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty k zriadeniu účtu cenných papierov v NCDCP (žiadosť, vyhlásenie AML, zmluvu a všeobecné obchodné podmienky) v interaktívnych verziách.

Výpis z účtu

Tu nájdete interaktívny formulár žiadosti o výpis z účtu cenných papierov v NCDCP.

Pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi

Tu nájdete príslušné interaktívne formuláre žiadostí týkajúcich sa registrácie pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi.

Prevod, prechod a presun zaknihovaných CP

Tu nájdete interaktívny formulár príkazu na registráciu prevodu, prechodu a presunu zaknihovaných cenných papierov.