Účastník

 • A1 - Žiadosť o prístup k službám NCDCP

  Univerzálny interaktívny formulár pre všetky kategórie klientov, ktorí majú záujem o využívanie služieb Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s..

  Link na dokument: A1 - Žiadosť o prístup k službám NCDCP (681 kB)

 • Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP

  Vzorová zmluva upravujúca podmienky prístupu účastníka k službám Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s..

  Link na dokument: Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP (1003 kB)

 • Systém služieb NCDCP k účtu majiteľa cenných papierov

  Tento dokument obsahuje zoznam služieb poskytovaných NCDCP k účtom majiteľov cenných papierov a je podkladom pre výber systému služieb v časti II. Žiadosti o prístup k službám.

  Link na dokument: Systém služieb NCDCP k účtu majiteľa cenných papierov (274 kB)

 • Systém služieb NCDCP k držiteľskému účtu cenných papierov

  Tento dokument obsahuje zoznam služieb poskytovaných NCDCP k držiteľskému účtu cenných papierov a je podkladom pre výber systému služieb v časti II. Žiadosti o prístup k službám.

  Link na dokument: Systém služieb NCDCP k držiteľskému účtu cenných papierov (272 kB)

 • Systém služieb NCDCP ku klientskem účtu cenných papierov

  Tento dokument obsahuje zoznam služieb poskytovaných NCDCP ku klientskemu účtu cenných papierov a je podkladom pre výber systému služieb v časti II. Žiadosti o prístup k službám.

  Link na dokument: Systém služieb NCDCP ku klientskem účtu cenných papierov (275 kB)

 • Systém služieb NCDCP k registru emitenta a emisií cenných papierov

  Tento dokument obsahuje zoznam služieb poskytovaných NCDCP k registru emitenta a emisií cenných papierov a je podkladom pre výber systému služieb v časti II. Žiadosti o prístup k službám.

  Link na dokument: Systém služieb NCDCP k registru emitenta a emisií cenných papierov (264 kB)

 • Systém služieb NCDCP pre inú trhovú infraštruktúru

  Tento dokument obsahuje zoznam služieb poskytovaných NCDCP pre inú trhovú infraštruktúru (napr. burzu cenných papierov) a je podkladom pre výber systému služieb v časti II. Žiadosti o prístup k službám.

  Link na dokument: Systém služieb NCDCP pre inú trhovú infraštruktúru (272 kB)

 • Oznámenie o DCA účte

  Formulár Oznámenie o DCA účte predstavuje prílohu k Vykonávaciemu predpisu č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP.

  Link na dokument: Oznámenie o DCA účte (72 kB)

 • P1 - Príkaz na registráciu prevodu, prechodu a presunu zaknihovaných cenných papierov

 • V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

  Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 01.02.2018 zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizovaný zákon stanovuje povinnosti tzv. povinným osobám, do kategórie ktorých patrí aj Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., o. i. vykonávať identifikáciu klientov. V súlade s týmito povinnosťami sa pre účely identifikácie klientov z pohľadu ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu používa formulár "V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti".

  Link na dokument: V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (639 kB)

 • Z1 - Žiadosť o registráciu subjektu

 • Z3 - Žiadosť o registráciu / zmenu používateľa HIS NCDCP

  Formulár Z3 - Žiadosť o registráciu používateľa HIS NCDCP slúži k zaregistrovaniu nového používateľa alebo nastaveniu zmien na strane používateľa Hlavného informačného systému NCDCP.

  Link na dokument: Z3 - Žiadosť o registráciu / zmenu používateľa HIS NCDCP (575 kB)