Nová emisia

 • L1 - Pridelenie identifikačného čísla emisie (ČEM)

 • L4 - Registrácia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

 • V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

  Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 01.02.2018 zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizovaný zákon stanovuje povinnosti tzv. povinným osobám, do kategórie ktorých patrí aj Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., o. i. vykonávať identifikáciu klientov. V súlade s týmito povinnosťami sa pre účely identifikácie klientov z pohľadu ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu používa formulár "V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti".

  Link na dokument: V1 - Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (639 kB)

 • Aplikácia na tvorbu vstupného textového súboru XML pre účely spracovania zoznamu majiteľov listinných akcií na meno

  V prípade, ak má zoznam majiteľov listinných akcií na meno (ďalej len "akcionári") obsahovať viac ako 10 akcionárov, NCDCP si vyhradzuje právo požadovať predloženie zoznamu akcionárov v elektronickej forme. Pre vytvorenie zoznamu akcionárov je možné využiť aplikáciu eLCPXml, ktorú nie je potrebné inštalovať. Aplikácia je k dispozícii vo formáte ZIP, ktorý je potrebné rozbaliť vo zvolenom adresári počítača. Pre spustenie programu eLCPXml.exe je potrebné zadať heslo, ktoré bude emitentovi oznámené pri podpise Zmluvy o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno. Užívateľská príručka k práci s aplikáciou je jej súčasťou.

  Link na dokument: Aplikacia eLCPXml (1623 kB)

 • Zmluva o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

 • Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

  Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno sú platné a účinné od 10.5.2017.

  Link na dokument: Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (979 kB)