Etický kódex NCDCP

  • Etický kódex NCDCP

    V záujme napomáhať úspešnému fungovaniu spoločnosti sa Predstavenstvo NCDCP rozhodlo prijať a zaviesť jednotné etické pravidlá uplatňované v NCDCP pod názvom „Etický kódex Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s.“.

    Link na dokument: Etický kódex NCDCP (616 kB)