Cenník

Cenník NCDCP

V tejto sekcii nájdete platný Cenník NCDCP a v predstihu, v prípade zmien, aj schválenú novú verziu cenníka, ktorá nadobudne účinnosť 30 dní od jej zverejnenia na tomto webovom sídle.

Kalkulačky poplatkov

Táto sekcia obsahuje pomôcky pre výpočet konkrétnej výšky poplatku v súlade s platným cenníkom a platnou zľavou (ak sa v danom období uplatňuje) v závislosti od zadaných vstupných parametrov.

Akciové zľavy z cenníka

V tejto sekcii nájdete aktuálne platné alebo pripravované akciové zľavy na vybraných poplatkoch z platného Cenníka NCDCP.